Działalność

Biuro Rachunkowe LEXTAX s.c. świadczy profesjonalne usługi w zakresie:

Pełnej księgowości

 • opracowanie planu kont z uwzględnieniem specyfiki działalności klienta;
 • opracowanie polityki rachunkowości;
 • ewidencjonowanie dokumentów źródłowych w księgach rachunkowych;
 • bieżąca kontrola rozrachunków z odbiorcami i dostawcami z co miesięczną informacją do klientów;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, również dla podmiotów zobligowanych do badania przez audytorów;
 • uczestnictwo podczas badania ksiąg i bilansu przez biegłych;
 • sporządzanie sprawozdań GUS;
 • sporządzanie sprawozdań na potrzeby zagranicznych podmiotów powiązanych z klientem biura;
 • obliczanie miesięcznych (kwartalnych) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych;
 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT oraz sporządzanie elektronicznych dokumentów będących podstawą rozliczenia VAT;
 • rozliczanie transakcji z kontrahentami z UE i poza UE;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, oraz naliczanie planowych odpisów amortyzacyjnych;
 • elektroniczne przesyłanie deklaracji podatkowych;
 • elektroniczne przesyłanie danych z programu finansowo-księgowego;

Księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego

 • ewidencjonowanie dokumentów księgowych;
 • obliczanie miesięcznych (kwartalnych) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT oraz sporządzanie elektronicznych dokumentów będących podstawą rozliczenia VAT;
 • rozliczanie transakcji z kontrahentami z UE i poza UE;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, oraz naliczanie planowych odpisów amortyzacyjnych;
 • sporządzanie ewidencji wyposażenia;
 • elektroniczne przesyłanie deklaracji podatkowych;

Płac, ZUS

 • sporządzanie list płac z uwzględnieniem zwolnień lekarskich oraz innych przyczyn nieobecności;
 • sporządzanie rachunków dla umów zleceń i o dzieło;
 • sporządzanie kart wynagrodzeń pracowników;
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników oraz właścicieli i wysyłanie ich drogą elektroniczną do ZUS;
 • informowanie klientów o bieżących płatnościach do ZUS;
 • sporządzanie indywidualnych raportów ZUS dla pracowników;
 • sporządzanie rocznych informacji podatkowych dla pracowników;

Doradztwa

 • świadczenie doradztwa podatkowego;
 • sporządzanie wniosków o interpretacje podatkowe i interpretacje z zakresu systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS);
 • świadczenie doradztwa w zakresie sporządzania umów spółek osobowych i kapitałowych;
 • udzielanie wsparcia w procesie rejestracji spółek osobowych i kapitałowych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • sporządzanie dokumentów do Urzędu Skarbowego wymaganych w związku z rozpoczynaniem i zgłaszaniem działalności gospodarczej;
 • świadczenie doradztwa w związku z przeprowadzaniem przekształceń spółek;
 • uczestnictwo w kontrolach podatkowych i kontrolach przeprowadzanych przez ZUS;
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych (PIT, CIT);
 • przygotowywanie raportów kontrolingowych kosztów i przychodów;
 • audyt podatkowy;
 • nowym klientom pomagamy w wyprowadzaniu zaległości księgowych, podatkowych oraz ZUS;

 

Cennik usług

Opłata za świadczone przez nas usługi księgowe dostosowana jest indywidualnie do każdego klienta i uzależniona jest od zakresu czynności określonych w zawartej z nami umowy.
Proponowane klientom ceny podlegają negocjacji, dzięki czemu uwzględniają oczekiwania obu stron umowy.

Czynnikami kształtującymi ceny, są m.in.:

 • zakres świadczonej obsługi księgowej;
 • rodzaj i specyfika prowadzonej działalności gospodarczej;
 • wielkość prowadzonej działalności gospodarczej (w tym ilość dokumentów, wymagana ilość raportów i zestawień);
 • liczba właścicieli, osób współpracujących oraz zatrudnionych pracowników;
 • złożoność problematyki rozstrzyganej w ramach doradztwa podatkowego;
 • poziom zaangażowania doradcy podatkowego;
 • forma oraz zakres udzielanych porad;

home    |     o firmie    |     działalność    |     kontakt
Lextax s.c. © Copyright 2012  /  www.lextax.pl

Created by  Milk and Sugar: agencja interaktywna poznań - tworzenie stron internetowych, projektowanie portali, prowadzenie kampanii adwords, budowanie aplikacji webowych, projektowanie grafiki
Start Biznes
Akcja wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, organizowana przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.